Före & efter bilder - grön laser från Erchonia

Före och efter bilder Vardagsstark Verju

Dessa fina resultat kommer från Vardagsstark.nu
De finns i Falun och arbetar med Verju grön laser.